Khi giao dịch CFD, ta nên giữ việc điều chỉnh cổ tức trong đầu.

Số lượng điều chỉnh cổ tức sẽ được thêm vào số dư tài khoản trong trường hợp một giao dịch mua vẫn còn mở tới ngày hết hạn nhận cổ tức.

Số lượng điều chỉnh cổ tức sẽ bị trừ khỏi số dư tài khoản nếu có một giao dịch bán được mở vào ngày hết hạn.

Bảng dưới đây thể hiện ngày trả cổ tức kế tiếp cho mỗi công cụ giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán New York.

Ví dụ:

Trong ngày hết hạn của cổ tức A trên mỗi cổ phiếu B, nếu có 2 lot giao dịch mua được mở trong tài khoản thì số lương cổ tức sẽ được tính bằng công thức: 2 lot x 100 cổ phiếu x A.

Nếu có một giao dịch mở trên cổ phiếu B, tổng số giao dịch được tính giá trị A. Khi mức độ cân bằng của tất cả các giao dịch âm thì cổ tức sẽ có giá trị âm.

Ví dụ về tính toán cổ tức đúng:

Ban giám đốc của Microsoft (MSFT) thông báo rằng họ sẽ mua lại cổ tức hàng quý với giá trị là 0.13$ cho mỗi cổ phiếu vào ngày 10 tháng 6:

* Ngày hết hạn - 18/8/2009;
* Ngày xác nhận - 20/8/2009;
* Ngày trả - 9/10/2009.

Tổng số cổ tức cho giao dịch có khối lượng là 1 lot sẽ là 100 x 0.130 = 13 USD.
Vị trí giao dịch bán với khối lượng l lot (100 cổ phiếu) vào này 18/4 thì 13$ sẽ bị trừ ra. Vị trí giao dịch mua với khối lượng là 1 lot thì sẽ được cộng vào 13$. Phí sẽ được tính vào ngày tổ chức đăng kí.

Tính cổ tức


Biểu tượng Khối lượng (lot) Số lượng Cổ tức Ngày hết hạn kế tiếp
     
Số lượng Cổ tức Ngày hết hạn kế tiếp
     

Tính

Ngày công bố Ngày ghi nhận Ngày thanh toán Ngày hết hạn Số tiền Thời gian
#AA 29.09.2016 11.11.2016 25.11.2016 08.11.2016 0.09 Quý
#AAPL 25.10.2016 07.11.2016 10.11.2016 03.11.2016 0.57 Quý
#AIG 02.11.2016 08.12.2016 22.12.2016 06.12.2016 0.32 Quý
#AXP 22.11.2016 06.01.2017 10.02.2017 04.01.2017 0.32 Quý
#BA 12.02.2017 10.02.2017 03.03.2017 08.02.2017 1.42 Quý
#BAC 27.10.2016 02.12.2016 30.12.2016 30.11.2016 0.075 Quý
#BK 20.10.2016 01.11.2016 10.11.2016 28.10.2016 0.19 Quý
#BHP 17.08.2016 02.09.2016 20.09.2016 31.08.2016 0.28 6 tháng
#C 21.10.2016 07.11.2016 23.11.2016 03.11.2016 0.16 Quý
#CAT 14.12.2016 20.01.2017 18.02.2017 18.01.2017 0.77 Quý
#CHL 11.08.2016 01.09.2016 11.10.2016 30.08.2016 0.8639 6 tháng
#CMCSA 26.01.2017 04.01.2017 25.01.2016 30.12.2016 0.275 Quý
#CSCO 07.12.2016 06.01.2017 25.01.2017 04.01.2017 0.26 Quý
#CVX 26.10.2016 18.11.2016 12.12.2016 16.11.2016 1.08 Quý
#DD 20.10.2016 15.11.2016 14.12.2016 10.11.2016 0.38 Quý
#DIS 30.11.2016 12.12.2016 11.01.2017 08.12.2016 0.78 Năm
#F 13.10.2016 27.10.2016 01.12.2016 25.10.2016 0.15 Quý
#FCX 30.09.2015 15.10.2015 02.11.2015 13.10.2015 0.05 Quý
#FDX 11.11.2016 12.12.2016 03.01.2017 08.12.2016 0.4 Quý
#GE 09.12.2016 27.12.2016 25.01.2017 22.12.2016 0.24 Quý
#GILD 14.11.2016 15.12.2016 29.12.2016 13.12.2016 0.47 Quý
#GS 17.10.2016 01.12.2016 29.12.2016 29.11.2016 0.65 Quý
#HAL 02.11.2016 07.12.2016 28.12.2016 05.12.2016 0.18 Quý
#HD 17.11.2016 01.12.2016 15.12.2016 29.11.2016 0.69 Quý
#HON 28.10.2016 18.11.2016 09.12.2016 16.11.2016 0.665 Quý
#HPQ 09.11.2016 14.12.2016 04.01.2017 12.12.2016 0.1327 Quý
#IBM 25.10.2016 10.11.2016 10.12.2016 08.11.2016 1.4 Quý
#INTC 15.09.2016 07.11.2016 01.12.2016 03.11.2016 0.26 Quý
#IP 11.10.2016 15.11.2016 15.12.2016 10.11.2016 0.4625 Quý
#JNJ 20.10.2016 22.11.2016 06.12.2016 18.11.2016 0.8 Quý
#JPM 13.12.2016 06.01.2017 31.01.2017 04.01.2017 0.48 Quý
#KO 20.10.2016 01.12.2016 15.12.2016 29.11.2016 0.35 Quý
#KHC 03.11.2016 02.12.2016 16.12.2016 30.11.2016 0.6 Quý
#MA 06.12.2017 09.01.2017 09.02.2017 05.01.2017 0.22 Quý
#MCD 28.09.2016 01.12.2016 15.12.2016 29.11.2016 0.94 Quý
#MDLZ 13.12.2016 30.12.2016 12.01.2017 28.12.2016 0.19 Quý
#MMM 08.11.2016 18.11.2016 12.12.2016 16.11.2016 1.11 Quý
#MO 07.12.2016 22.12.2016 10.01.2017 20.12.2016 0.61 Quý
#MON 05.12.2016 06.01.2017 27.01.2017 04.01.2017 0.54 Quý
#MRK 22.11.2016 15.12.2016 09.01.2017 13.12.2016 0.47 Quý
#MRVL 17.11.2016 06.12.2016 28.12.2016 02.12.2016 0.06 Quý
#MS 19.10.2016 31.10.2016 15.11.2016 27.10.2016 0.2 Quý
#MSFT 30.11.2016 16.02.2017 09.03.2017 24.02.2017 0.39 Quý
#NKE 17.11.2016 05.12.2016 03.01.2017 01.12.2016 0.18 Quý
#ORAN 01.11.2016 02.12.2016 28.12.2016 30.11.2016 0.2208 6 tháng
#ORCL 15.12.2016 05.01.2017 26.01.2017 03.01.2017 0.15 Quý
#PBR 20.03.2014 07.04.2014 07.04.2014 03.04.2014 0.4439 Không có chuyển nhượng
#PEP 17.11.2016 12.02.2016 06.01.2017 30.11.2016 0.7525 Quý
#PFE 12.12.2016 03.02.2017 01.03.2017 01.02.2017 32 Quý
#PG 11.10.2016 21.10.2016 15.11.2016 19.10.2016 0.6695 Quý
#POT 16.11.2016 12.01.2017 02.02.2017 10.01.2017 0.10 Quý
#QCOM 06.10.2016 30.11.2016 16.12.2016 28.11.2016 0.53 Quý
#SBUX 03.11.2016 17.11.2016 02.12.2016 15.11.2016 0.25 Quý
#SNDK 22.07.2015 03.08.2015 25.08.2015 30.07.2015 0.3 Quý
#SPY 15.12.2016 20.12.2016 31.01.2017 16.12.2016 1.3289 Quý
#T 22.10.2016 10.01.2017 01.02.2017 06.01.2017 0.49 Quý
#TEVA 06.11.2016 05.12.2016 20.12.2016 01.12.2016 0.289 Quý
#TRI 01.12.2016 17.11.2016 15.12.2016 15.11.2016 0.34 Quý
#TRV 09.12.2016 09.12.2016 30.12.2016 07.12.2016 0.67 Quý
#UBS 06.04.2016 13.05.2016 17.05.2016 12.05.2016 0.2612 Năm
#UL 14.10.2016 28.10.2016 07.12.2017 26.10.2016 0.3546 Quý
#UPS 03.11.2016 14.11.2016 30.11.2016 09.11.2016 0.78 Quý
#UTX 12.10.2016 18.11.2016 10.12.2016 16.11.2016 0.66 Quý
#V 17.10.2016 18.11.2016 06.12.2016 16.11.2016 0.165 Quý
#VZ 01.12.2017 10.01.2017 01.02.2017 06.01.2017 0.5775 Quý
#WFC 25.10.2016 04.11.2016 01.12.2016 02.11.2016 0.38 Quý
#WMT 18.02.2016 09.12.2016 03.01.2017 07.12.2016 0.5 Quý
#XOM 26.10.2016 10.11.2016 09.12.2016 08.11.2016 0.75 Quý