Phiên giao dịch là khoảng thời gian cụ thể khi mà các ngân hàng của các quốc gia khác nhau hoạt động và giao dịch.

Các đặc điểm chính của giờ giao dịch là hoạt động 24/5 trên thị trường ngoại hối, trừ các ngày lễ ngân hàng quốc gia. Thứ bảy và chủ nhật là các ngày nghỉ, giống như ở hầu hết các ngân hàng. Thị trường tiền tệ không chính thức làm việc ngay cả vào cuối tuần, nhưng việc thực hiện giao dịch trong những ngày này được xem là rủi ro trong bối cảnh số lượng người tham gia ít hơn và khả năng biến động ngắn hạn trong xu hướng cao hơn. Sau cùng là bởi vì chỉ có một hoặc một vài ngân hàng lớn của các khu vực khác thực hiện lệnh của khách hàng.

Các thị trường tiền tệ và chứng khoán nằm ở các khu vực địa lý khác nhau. Khi một phiên giao dịch kết thúc, một trong những phiên khác sẽ mở và nó đảm bảo việc phục vụ 24 giờ của thị trường.

Có bốn phiên giao dịch chính:

  • Bắc Mỹ;
  • Châu Âu;
  • Châu Á;
  • Thái Bình Dương.

Tại sao cần phải biết giờ giao dịch ngoại hối?

1. Nếu bạn biết giờ giao dịch, bạn có thể sắp xếp lịch trình của mình một cách hợp lý.

2. Mỗi phiên giao dịch có các đặc thù riêng, việc xem xét chúng giúp bạn có thể tạo ra lợi nhuận từ thực trạng thị trường.

3. Khối lượng giao dịch đạt đến đỉnh điểm khi các phiên ngoại hối chồng chéo lên nhau. Trong giai đoạn này, hoạt động giao dịch diễn ra mạnh mẽ nhất.

Đặc điểm của các phiên giao dịch

Phiên Bắc Mỹ có sự biến động thị trường cao nhất. Thủ đô tài chính New York bắt đầu hoạt động vào lúc 13:00 UTC khi các ngân hàng Mỹ mở cửa và các nhà giao dịch châu Âu quay trở lại từ bữa trưa. Thông thường vào thời điểm này, những tin tức cơ bản quan trọng nhất được tung ra và dữ liệu quan trọng được phát hành. Phiên này là phiên mạnh mẽ nhất. Các cặp EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, và GBP/CAD được giao dịch chủ yếu.

Phiên Châu Âu mở cửa khi hoạt động tại phiên châu Á giảm dần. Trung tâm tài chính nằm ở London. Phiên giao dịch và các giờ giao dịch khác chồng chéo lên nhau vì vị trí địa lý. Đó là lý do tại sao sàn London có khối lượng giao dịch cao nhất. Các cặp được giao dịch tích cực nhất là EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP, USD/CHF, GBP/CHF, và GBP/JPY.

Phiên Châu Á bắt đầu tại Tokyo. Hoạt động giao dịch vừa phải. Các cặp phổ biến nhất là USD/JPY, GBP/JPY và AUD/JPY.

Phiên Thái Bình Dương mở cửa ngay sau ngày nghỉ cuối tuần. Đây là phiên yên ắng nhất. Trung tâm tài chính nằm ở Wellington. Do hoạt động thấp, phiên này thường được kết hợp với phiên Châu Á.

Thời gian giao dịch ngoại hối tốt nhất

Trong các phiên giao dịch khác nhau, các cặp tiền tệ tương tự có thể tích cực hoặc thụ động. Để đạt được lợi nhuận từ giao dịch, bạn nên biết giờ giao dịch thị trường. Việc hiểu biết về bốn phiên chính, bạn có thể tìm thấy khoảng thời gian tốt nhất để giao dịch các cặp tiền tệ mà bạn chọn.

Giờ giao dịch luôn trong tầm tay do có chỉ báo đặc biệt cho các phần mềm giao dịch. Chỉ báo cho giờ giao dịch theo địa lý cho thấy các phiên giao dịch riêng biệt. Sau khi cài đặt của nó, thay đổi sang DST được thực hiện tự động. Bên cạnh đó, người sử dụng nhận được thông báo về giờ mở cửa và đóng cửa của phiên. Tuy nhiên, chỉ báo này không được sử dụng cho những ai giao dịch trong các khung thời gian 4 giờ hoặc mở và đóng cửa tại các thân nến trong ngày.

We invite you to start trading with No Deposit Bonus