ในการเทรด CFD, คุณควรสังเกตการปรับเงินปันผล

จำนวนเงินปันผลได้รับการปรับเพิ่มเข้ายอดในบัญชีในกรณีที่เทรด buy ยังคงสถานะไว้ใน ex-dividend date

จำนวนเงินปันผลได้รับการปรับลดลงซึ่งหักจากยอดในบัญชีในกรณีที่เทรด sell ยังคงสถานะไว้ใน ex-dividend date

ตารางด้านล่างนี้แสดงวันจ่ายเงินปันผลครั้งถัดไปสำหรับทุกๆเครื่องมือการเทรดของ NYSE group.

Example:

หากใน ex-date สำหรับเงินปันผลจำนวน A ต่อหุ้น #B และมีสถานะซื้อเปิดอยู่ 2 lots ในบัญชี, จำนวนเงินปันผลจะคำนวณโดยใช้สูตร: 2 lots x 100 หุ้น x A.

หากหุ้น #B ยังคงไว้ในหลายสถานะ, ผลรวมของสถานะทั้งหมดนำมาคำนวณกับค่า A เมื่อยอดดีลทั้งหมดเป็นค่าลบ (ผลรวมของดีลมีคำสั่ง SELL มากกว่า) เงินปันผลจะมีค่าเป็นลบ

ตัวอย่างการคำนวณแก้ไขเงินปันผล:

คณะกรรมการบริษัท Microsoft (MSFT) ประกาศเงินปันผลรายไตรมาสจำนวน $0.130 สำหรับหุ้น ณ วันที่ 10 มิถุนายน:

* Ex-Date - 08.18.2009;
* วันที่บันทึก - 08.20.2009;
* วันที่จ่าย - 10.09.2009.

จำนวนเงินปันผลสำหรับดีลที่มีปริมาณเทรด 1 lot มีค่าเท่ากับ 100 x 0.130 = 13 USD
หากมีสถานะ Sell ที่มีปริมาณเทรด 1 lot (100 หุ้น) ในวันที่ 18 เมษายน, เงินจำนวน 13 USD จะถูกยกเลิก หากมีสถานะ Buy ที่มีปริมาณเทรด 1 lot - เงินจำนวน 13 USD จะถูกเพิ่มเข้าบัญชีในวันที่ในทะเบียน

เครื่องคำนวณเงินปันผล


สัญลักษณ์ ปริมาณเทรด (lots) ปริมาณ เงินปันผล ex-date ครั้งถัดไป
     
ปริมาณ เงินปันผล ex-date ครั้งถัดไป
     

คำนวณ

เครื่องเเสดงราคา วันที่ประกาศ วันที่บันทึก วันชำระ Ex-Date จำนวน ช่วงเวลา
#AA 29.09.2016 11.11.2016 25.11.2016 08.11.2016 0.09 ไตรมาส
#AAPL 31.01.2017 13.02.2017 16.02.2017 09.02.2017 0.57 ไตรมาส
#AIG 14.02.2017 15.03.2017 29.03.2017 13.03.2017 0.32 ไตรมาส
#AXP 22.11.2016 06.01.2017 10.02.2017 04.01.2017 0.32 ไตรมาส
#BA 12.02.2017 10.02.2017 03.03.2017 08.02.2017 1.42 ไตรมาส
#BAC 26.01.2017 03.03.2017 31.03.2017 01.03.2017 0.075 ไตรมาส
#BK 19.01.2017 31.01.2017 10.02.2017 27.01.2017 0.19 ไตรมาส
#BHP 27.02.2017 10.03.2017 28.03.2017 08.03.2017 0.8 6 เดือน
#C 25.01.2017 06.02.2017 24.02.2017 02.02.2017 0.16 ไตรมาส
#CAT 14.12.2016 20.01.2017 18.02.2017 18.01.2017 0.77 ไตรมาส
#CHL 11.08.2016 01.09.2016 11.10.2016 30.08.2016 0.8639 6 เดือน
#CMCSA 26.01.2017 05.04.2017 26.04.2017 03.04.2017 0.1575 ไตรมาส
#CSCO 15.02.2017 06.04.2017 26.04.2017 04.04.2017 0.29 ไตรมาส
#CVX 25.01.2017 16.02.2017 10.03.2017 14.02.2017 1.08 ไตรมาส
#DD 27.01.2017 15.02.2017 14.03.2017 13.02.2017 0.38 ไตรมาส
#DIS 30.11.2016 12.12.2016 11.01.2017 08.12.2016 0.78 ปี
#F 10.01.2017 20.01.2017 01.03.2017 18.01.2017 0.15 ไตรมาส
#FCX 30.09.2015 15.10.2015 02.11.2015 13.10.2015 0.05 ไตรมาส
#FDX 17.02.2017 13.03.2017 03.04.2017 09.03.2017 0.4 ไตรมาส
#GE 10.02.2017 27.02.2017 25.04.2017 23.02.2017 0.24 ไตรมาส
#GILD 07.02.2017 16.03.2017 30.03.2017 14.03.2017 0.52 ไตรมาส
#GS 17.01.2017 02.03.2017 30.03.2017 28.02.2017 0.65 ไตรมาส
#HAL 08.02.2017 01.03.2017 22.03.2017 27.02.2017 0.18 ไตรมาส
#HD 21.02.2017 09.03.2017 23.03.2017 07.03.2017 0.89 ไตรมาส
#HON 28.10.2016 18.11.2016 09.12.2016 16.11.2016 0.665 ไตรมาส
#HPQ 23.01.2017 08.03.2017 05.04.2017 06.03.2017 0.1327 ไตรมาส
#IBM 31.01.2017 10.02.2017 10.03.2017 08.02.2017 1.4 ไตรมาส
#INTC 23.03.2017 07.05.2017 01.06.2017 03.05.2017 0.2725 ไตรมาส
#IP 10.01.2017 15.02.2017 15.03.2017 13.02.2017 0.4625 ไตรมาส
#JNJ 03.01.2017 28.02.2017 14.03.2017 24.02.2017 0.8 ไตรมาส
#JPM 21.03.2017 06.04.2017 30.04.2017 04.04.2017 0.5 ไตรมาส
#KO 16.02.2017 15.03.2017 03.03.2017 13.03.2017 0.37 ไตรมาส
#KHC 15.02.2017 03.03.2017 17.03.2017 01.03.2017 0.6 ไตรมาส
#MA 07.02.2017 07.04.2017 09.05.2017 05.04.2017 0.22 ไตรมาส
#MCD 26.01.2017 01.03.2017 15.03.2017 27.02.2017 0.94 ไตรมาส
#MDLZ 03.02.2017 31.03.2017 13.04.2017 29.03.2017 0.19 ไตรมาส
#MMM 07.02.2017 17.02.2017 12.03.2017 15.02.2017 1.175 ไตรมาส
#MO 15.03.2017 15.03.2017 10.04.2017 13.03.2017 0.61 ไตรมาส
#MON 27.01.2017 07.04.2017 28.04.2017 05.04.2017 0.54 ไตรมาส
#MRK 22.11.2016 15.12.2016 09.01.2017 13.12.2016 0.47 ไตรมาส
#MRVL 16.03.2017 04.04.2017 20.04.2016 31.03.2017 0.06 ไตรมาส
#MS 17.01.2017 31.01.2017 15.02.2017 27.01.2017 0.2 ไตรมาส
#MSFT 30.11.2016 16.02.2017 09.03.2017 24.02.2017 0.39 ไตรมาส
#NKE 16.02.2017 06.03.2017 03.04.2017 02.03.2017 0.18 ไตรมาส
#ORAN 02.03.2017 09.06.2017 06.07.2016 07.06.2017 0.4227 6 เดือน
#ORCL 15.03.2017 12.04.2017 26.04.2017 10.04.2017 0.19 ไตรมาส
#PBR 20.03.2014 07.04.2014 07.04.2014 03.04.2014 0.4439 ไม่กำหนด
#PEP 02.02.2017 03.03.2017 31.03.2017 01.03.2017 0.7525 ไตรมาส
#PFE 12.12.2016 03.02.2017 01.03.2017 01.02.2017 0.32 ไตรมาส
#PG 10.01.2017 20.01.2017 15.02.2017 18.01.2017 0.6695 ไตรมาส
#POT 25.01.2017 31.03.2017 02.05.2017 29.03.2017 0.10 ไตรมาส
#QCOM 12.01.2017 01.03.2017 22.03.2017 27.02.2017 0.53 ไตรมาส
#SBUX 26.01.2017 09.02.2017 24.02.2017 07.02.2017 0.25 ไตรมาส
#SNDK 22.07.2015 03.08.2015 25.08.2015 30.07.2015 0.3 ไตรมาส
#SPY 16.03.2017 21.03.2017 28.04.2017 17.03.2017 1.0331 ไตรมาส
#T 22.10.2016 10.01.2017 01.02.2017 06.01.2017 0.49 ไตรมาส
#TEVA 14.02.2017 02.03.2017 20.03.2017 28.02.2017 0.289 ไตรมาส
#TRI 08.02.2017 23.02.2017 15.03.2017 21.02.2017 0.345 ไตรมาส
#TRV 24.01.2017 10.03.2017 31.03.2017 08.03.2017 0.67 ไตรมาส
#UBS 27.01.2017 09.05.2017 10.05.2017 08.05.2017 0.6005 ปี
#UL 31.01.2017 10.02.2017 15.03.2017 08.02.2017 0.3439 ไตรมาส
#UPS 08.02.2017 21.02.2017 08.03.2017 16.02.2017 0.83 ไตรมาส
#UTX 06.02.2017 17.02.2017 10.03.2017 15.02.2017 0.66 ไตรมาส
#V 31.01.2017 17.02.2017 07.03.2017 15.02.2017 0.165 ไตรมาส
#VZ 03.03.2017 10.04.2017 01.05.2017 06.04.2017 0.5775 ไตรมาส
#WFC 24.01.2017 03.02.2017 01.03.2017 01.02.2017 0.38 ไตรมาส
#WMT 21.02.2017 10.03.2017 03.04.2017 08.03.2017 0.51 ไตรมาส
#XOM 25.01.2017 10.02.2017 10.03.2017 08.02.2017 0.75 ไตรมาส

We invite you to start trading with No Deposit Bonus