ในการเทรด CFD, คุณควรสังเกตการปรับเงินปันผล

จำนวนเงินปันผลได้รับการปรับเพิ่มเข้ายอดในบัญชีในกรณีที่เทรด buy ยังคงสถานะไว้ใน ex-dividend date

จำนวนเงินปันผลได้รับการปรับลดลงซึ่งหักจากยอดในบัญชีในกรณีที่เทรด sell ยังคงสถานะไว้ใน ex-dividend date

ตารางด้านล่างนี้แสดงวันจ่ายเงินปันผลครั้งถัดไปสำหรับทุกๆเครื่องมือการเทรดของ NYSE group.

Example:

หากใน ex-date สำหรับเงินปันผลจำนวน A ต่อหุ้น #B และมีสถานะซื้อเปิดอยู่ 2 lots ในบัญชี, จำนวนเงินปันผลจะคำนวณโดยใช้สูตร: 2 lots x 100 หุ้น x A.

หากหุ้น #B ยังคงไว้ในหลายสถานะ, ผลรวมของสถานะทั้งหมดนำมาคำนวณกับค่า A เมื่อยอดดีลทั้งหมดเป็นค่าลบ (ผลรวมของดีลมีคำสั่ง SELL มากกว่า) เงินปันผลจะมีค่าเป็นลบ

ตัวอย่างการคำนวณแก้ไขเงินปันผล:

คณะกรรมการบริษัท Microsoft (MSFT) ประกาศเงินปันผลรายไตรมาสจำนวน $0.130 สำหรับหุ้น ณ วันที่ 10 มิถุนายน:

* Ex-Date - 08.18.2009;
* วันที่บันทึก - 08.20.2009;
* วันที่จ่าย - 10.09.2009.

จำนวนเงินปันผลสำหรับดีลที่มีปริมาณเทรด 1 lot มีค่าเท่ากับ 100 x 0.130 = 13 USD
หากมีสถานะ Sell ที่มีปริมาณเทรด 1 lot (100 หุ้น) ในวันที่ 18 เมษายน, เงินจำนวน 13 USD จะถูกยกเลิก หากมีสถานะ Buy ที่มีปริมาณเทรด 1 lot - เงินจำนวน 13 USD จะถูกเพิ่มเข้าบัญชีในวันที่ในทะเบียน

เครื่องคำนวณเงินปันผล


สัญลักษณ์ ปริมาณเทรด (lots) ปริมาณ เงินปันผล ex-date ครั้งถัดไป
     
ปริมาณ เงินปันผล ex-date ครั้งถัดไป
     

คำนวณ

เครื่องเเสดงราคา วันที่ประกาศ วันที่บันทึก วันชำระ Ex-Date จำนวน ช่วงเวลา
#AA 29.09.2016 11.11.2016 25.11.2016 08.11.2016 0.09 ไตรมาส
#AAPL 25.10.2016 07.11.2016 10.11.2016 03.11.2016 0.57 ไตรมาส
#AIG 02.11.2016 08.12.2016 22.12.2016 06.12.2016 0.32 ไตรมาส
#AXP 22.11.2016 06.01.2017 10.02.2017 04.01.2017 0.32 ไตรมาส
#BA 12.02.2017 10.02.2017 03.03.2017 08.02.2017 1.42 ไตรมาส
#BAC 27.10.2016 02.12.2016 30.12.2016 30.11.2016 0.075 ไตรมาส
#BK 20.10.2016 01.11.2016 10.11.2016 28.10.2016 0.19 ไตรมาส
#BHP 17.08.2016 02.09.2016 20.09.2016 31.08.2016 0.28 6 เดือน
#C 21.10.2016 07.11.2016 23.11.2016 03.11.2016 0.16 ไตรมาส
#CAT 14.12.2016 20.01.2017 18.02.2017 18.01.2017 0.77 ไตรมาส
#CHL 11.08.2016 01.09.2016 11.10.2016 30.08.2016 0.8639 6 เดือน
#CMCSA 26.01.2017 04.01.2017 25.01.2016 30.12.2016 0.275 ไตรมาส
#CSCO 07.12.2016 06.01.2017 25.01.2017 04.01.2017 0.26 ไตรมาส
#CVX 26.10.2016 18.11.2016 12.12.2016 16.11.2016 1.08 ไตรมาส
#DD 20.10.2016 15.11.2016 14.12.2016 10.11.2016 0.38 ไตรมาส
#DIS 30.11.2016 12.12.2016 11.01.2017 08.12.2016 0.78 ปี
#F 13.10.2016 27.10.2016 01.12.2016 25.10.2016 0.15 ไตรมาส
#FCX 30.09.2015 15.10.2015 02.11.2015 13.10.2015 0.05 ไตรมาส
#FDX 11.11.2016 12.12.2016 03.01.2017 08.12.2016 0.4 ไตรมาส
#GE 09.12.2016 27.12.2016 25.01.2017 22.12.2016 0.24 ไตรมาส
#GILD 14.11.2016 15.12.2016 29.12.2016 13.12.2016 0.47 ไตรมาส
#GS 17.10.2016 01.12.2016 29.12.2016 29.11.2016 0.65 ไตรมาส
#HAL 02.11.2016 07.12.2016 28.12.2016 05.12.2016 0.18 ไตรมาส
#HD 17.11.2016 01.12.2016 15.12.2016 29.11.2016 0.69 ไตรมาส
#HON 28.10.2016 18.11.2016 09.12.2016 16.11.2016 0.665 ไตรมาส
#HPQ 09.11.2016 14.12.2016 04.01.2017 12.12.2016 0.1327 ไตรมาส
#IBM 25.10.2016 10.11.2016 10.12.2016 08.11.2016 1.4 ไตรมาส
#INTC 15.09.2016 07.11.2016 01.12.2016 03.11.2016 0.26 ไตรมาส
#IP 11.10.2016 15.11.2016 15.12.2016 10.11.2016 0.4625 ไตรมาส
#JNJ 20.10.2016 22.11.2016 06.12.2016 18.11.2016 0.8 ไตรมาส
#JPM 13.12.2016 06.01.2017 31.01.2017 04.01.2017 0.48 ไตรมาส
#KO 20.10.2016 01.12.2016 15.12.2016 29.11.2016 0.35 ไตรมาส
#KHC 03.11.2016 02.12.2016 16.12.2016 30.11.2016 0.6 ไตรมาส
#MA 06.12.2017 09.01.2017 09.02.2017 05.01.2017 0.22 ไตรมาส
#MCD 28.09.2016 01.12.2016 15.12.2016 29.11.2016 0.94 ไตรมาส
#MDLZ 13.12.2016 30.12.2016 12.01.2017 28.12.2016 0.19 ไตรมาส
#MMM 08.11.2016 18.11.2016 12.12.2016 16.11.2016 1.11 ไตรมาส
#MO 07.12.2016 22.12.2016 10.01.2017 20.12.2016 0.61 ไตรมาส
#MON 05.12.2016 06.01.2017 27.01.2017 04.01.2017 0.54 ไตรมาส
#MRK 22.11.2016 15.12.2016 09.01.2017 13.12.2016 0.47 ไตรมาส
#MRVL 17.11.2016 06.12.2016 28.12.2016 02.12.2016 0.06 ไตรมาส
#MS 19.10.2016 31.10.2016 15.11.2016 27.10.2016 0.2 ไตรมาส
#MSFT 30.11.2016 16.02.2017 09.03.2017 24.02.2017 0.39 ไตรมาส
#NKE 17.11.2016 05.12.2016 03.01.2017 01.12.2016 0.18 ไตรมาส
#ORAN 01.11.2016 02.12.2016 28.12.2016 30.11.2016 0.2208 6 เดือน
#ORCL 15.12.2016 05.01.2017 26.01.2017 03.01.2017 0.15 ไตรมาส
#PBR 20.03.2014 07.04.2014 07.04.2014 03.04.2014 0.4439 ไม่กำหนด
#PEP 17.11.2016 12.02.2016 06.01.2017 30.11.2016 0.7525 ไตรมาส
#PFE 12.12.2016 03.02.2017 01.03.2017 01.02.2017 32 ไตรมาส
#PG 11.10.2016 21.10.2016 15.11.2016 19.10.2016 0.6695 ไตรมาส
#POT 16.11.2016 12.01.2017 02.02.2017 10.01.2017 0.10 ไตรมาส
#QCOM 06.10.2016 30.11.2016 16.12.2016 28.11.2016 0.53 ไตรมาส
#SBUX 03.11.2016 17.11.2016 02.12.2016 15.11.2016 0.25 ไตรมาส
#SNDK 22.07.2015 03.08.2015 25.08.2015 30.07.2015 0.3 ไตรมาส
#SPY 15.12.2016 20.12.2016 31.01.2017 16.12.2016 1.3289 ไตรมาส
#T 22.10.2016 10.01.2017 01.02.2017 06.01.2017 0.49 ไตรมาส
#TEVA 06.11.2016 05.12.2016 20.12.2016 01.12.2016 0.289 ไตรมาส
#TRI 01.12.2016 17.11.2016 15.12.2016 15.11.2016 0.34 ไตรมาส
#TRV 09.12.2016 09.12.2016 30.12.2016 07.12.2016 0.67 ไตรมาส
#UBS 06.04.2016 13.05.2016 17.05.2016 12.05.2016 0.2612 ปี
#UL 14.10.2016 28.10.2016 07.12.2017 26.10.2016 0.3546 ไตรมาส
#UPS 03.11.2016 14.11.2016 30.11.2016 09.11.2016 0.78 ไตรมาส
#UTX 12.10.2016 18.11.2016 10.12.2016 16.11.2016 0.66 ไตรมาส
#V 17.10.2016 18.11.2016 06.12.2016 16.11.2016 0.165 ไตรมาส
#VZ 01.12.2017 10.01.2017 01.02.2017 06.01.2017 0.5775 ไตรมาส
#WFC 25.10.2016 04.11.2016 01.12.2016 02.11.2016 0.38 ไตรมาส
#WMT 18.02.2016 09.12.2016 03.01.2017 07.12.2016 0.5 ไตรมาส
#XOM 26.10.2016 10.11.2016 09.12.2016 08.11.2016 0.75 ไตรมาส