Ukoliko trejdujete CFD-ima potrebno je da imate na umu prilagođavanje dividende.

Na bilans računa treba dodati sumu za prilagođavanje dividende za slučaj da je otvorena kupovina ranijeg datuma dividende.

Suma za prilagođavanje dividende se oduzima sa bilansa računa ukoliko je otvorena prodaja ranijeg datuma dividende.

U donjoj tabeli prikazani su sledeći datumi isplate dividendi za svaki trejding instrument NYSE grupe.

Primer:

Ukoliko je raniji datum dividende A za deonicu #B, onda se radi o otvorenoj poziciji kupovine od 2 lota na računu, pa će suma dividende biti obračunata po formuli: 2 lota x 100 deonica x A.

Ukoliko za deonicu #B postoji više otvorenih pozicija, za sumu svih pozicija biće uzeta vrednost A. Ukoliko je bilans svih transakcija negativan (suma svih transakcija ima inverziju PRODAJE (SELL-slant)), dividenda će imati negativnu vrednost.

Primer obračunavanja korekcije dividendi:

Komitet direktora kompanije Microsoft(MSFT) objavljuje otkup kvartalnih dividendi po sumi od $0.130 po deonici 10. juna:

* Raniji datum - 08.18.2009;
* Datum zapisa - 08.20.2009;
* Datum isplate - 10.09.2009.

Suma dividendi za transakciju obima 1 lota biće 100 x 0.130 = 13 USD.
Ukoliko imamo poziciju prodaje sa obimom od 1 lota (100 deonica) 18. aprila, biće oduzeto 13 USD. Ukoliko imamo poziciju kupovine sa obimom od 1 lota - biće dodato 13 USD. Naplate će se odigrati na datum obrade zapisa.

Kalkulator dividende


Simbol Obim (u lotovima) Količina Dividenda Sledeći raniji-datum
     
Količina Dividenda Sledeći raniji-datum
     

Izračunaj

Tiker Datum objave Datum pregleda zapisa Datum isplate Datum isteka Iznos Period
#AA 29.09.2016 11.11.2016 25.11.2016 08.11.2016 0.09 Kvartal
#AAPL 25.10.2016 07.11.2016 10.11.2016 03.11.2016 0.57 Kvartal
#AIG 02.11.2016 08.12.2016 22.12.2016 06.12.2016 0.32 Kvartal
#AXP 22.11.2016 06.01.2017 10.02.2017 04.01.2017 0.32 Kvartal
#BA 12.02.2017 10.02.2017 03.03.2017 08.02.2017 1.42 Kvartal
#BAC 27.10.2016 02.12.2016 30.12.2016 30.11.2016 0.075 Kvartal
#BK 20.10.2016 01.11.2016 10.11.2016 28.10.2016 0.19 Kvartal
#BHP 17.08.2016 02.09.2016 20.09.2016 31.08.2016 0.28 6 meseci
#C 21.10.2016 07.11.2016 23.11.2016 03.11.2016 0.16 Kvartal
#CAT 14.12.2016 20.01.2017 18.02.2017 18.01.2017 0.77 Kvartal
#CHL 11.08.2016 01.09.2016 11.10.2016 30.08.2016 0.8639 6 meseci
#CMCSA 26.01.2017 04.01.2017 25.01.2016 30.12.2016 0.275 Kvartal
#CSCO 07.12.2016 06.01.2017 25.01.2017 04.01.2017 0.26 Kvartal
#CVX 26.10.2016 18.11.2016 12.12.2016 16.11.2016 1.08 Kvartal
#DD 20.10.2016 15.11.2016 14.12.2016 10.11.2016 0.38 Kvartal
#DIS 30.11.2016 12.12.2016 11.01.2017 08.12.2016 0.78 Godinu dana
#F 13.10.2016 27.10.2016 01.12.2016 25.10.2016 0.15 Kvartal
#FCX 30.09.2015 15.10.2015 02.11.2015 13.10.2015 0.05 Kvartal
#FDX 11.11.2016 12.12.2016 03.01.2017 08.12.2016 0.4 Kvartal
#GE 09.12.2016 27.12.2016 25.01.2017 22.12.2016 0.24 Kvartal
#GILD 14.11.2016 15.12.2016 29.12.2016 13.12.2016 0.47 Kvartal
#GS 17.10.2016 01.12.2016 29.12.2016 29.11.2016 0.65 Kvartal
#HAL 02.11.2016 07.12.2016 28.12.2016 05.12.2016 0.18 Kvartal
#HD 17.11.2016 01.12.2016 15.12.2016 29.11.2016 0.69 Kvartal
#HON 28.10.2016 18.11.2016 09.12.2016 16.11.2016 0.665 Kvartal
#HPQ 09.11.2016 14.12.2016 04.01.2017 12.12.2016 0.1327 Kvartal
#IBM 25.10.2016 10.11.2016 10.12.2016 08.11.2016 1.4 Kvartal
#INTC 15.09.2016 07.11.2016 01.12.2016 03.11.2016 0.26 Kvartal
#IP 11.10.2016 15.11.2016 15.12.2016 10.11.2016 0.4625 Kvartal
#JNJ 20.10.2016 22.11.2016 06.12.2016 18.11.2016 0.8 Kvartal
#JPM 13.12.2016 06.01.2017 31.01.2017 04.01.2017 0.48 Kvartal
#KO 20.10.2016 01.12.2016 15.12.2016 29.11.2016 0.35 Kvartal
#KHC 03.11.2016 02.12.2016 16.12.2016 30.11.2016 0.6 Kvartal
#MA 06.12.2017 09.01.2017 09.02.2017 05.01.2017 0.22 Kvartal
#MCD 28.09.2016 01.12.2016 15.12.2016 29.11.2016 0.94 Kvartal
#MDLZ 13.12.2016 30.12.2016 12.01.2017 28.12.2016 0.19 Kvartal
#MMM 08.11.2016 18.11.2016 12.12.2016 16.11.2016 1.11 Kvartal
#MO 07.12.2016 22.12.2016 10.01.2017 20.12.2016 0.61 Kvartal
#MON 05.12.2016 06.01.2017 27.01.2017 04.01.2017 0.54 Kvartal
#MRK 22.11.2016 15.12.2016 09.01.2017 13.12.2016 0.47 Kvartal
#MRVL 17.11.2016 06.12.2016 28.12.2016 02.12.2016 0.06 Kvartal
#MS 19.10.2016 31.10.2016 15.11.2016 27.10.2016 0.2 Kvartal
#MSFT 30.11.2016 16.02.2017 09.03.2017 24.02.2017 0.39 Kvartal
#NKE 17.11.2016 05.12.2016 03.01.2017 01.12.2016 0.18 Kvartal
#ORAN 01.11.2016 02.12.2016 28.12.2016 30.11.2016 0.2208 6 meseci
#ORCL 15.12.2016 05.01.2017 26.01.2017 03.01.2017 0.15 Kvartal
#PBR 20.03.2014 07.04.2014 07.04.2014 03.04.2014 0.4439 Neodređen
#PEP 17.11.2016 12.02.2016 06.01.2017 30.11.2016 0.7525 Kvartal
#PFE 12.12.2016 03.02.2017 01.03.2017 01.02.2017 32 Kvartal
#PG 11.10.2016 21.10.2016 15.11.2016 19.10.2016 0.6695 Kvartal
#POT 16.11.2016 12.01.2017 02.02.2017 10.01.2017 0.10 Kvartal
#QCOM 06.10.2016 30.11.2016 16.12.2016 28.11.2016 0.53 Kvartal
#SBUX 03.11.2016 17.11.2016 02.12.2016 15.11.2016 0.25 Kvartal
#SNDK 22.07.2015 03.08.2015 25.08.2015 30.07.2015 0.3 Kvartal
#SPY 15.12.2016 20.12.2016 31.01.2017 16.12.2016 1.3289 Kvartal
#T 22.10.2016 10.01.2017 01.02.2017 06.01.2017 0.49 Kvartal
#TEVA 06.11.2016 05.12.2016 20.12.2016 01.12.2016 0.289 Kvartal
#TRI 01.12.2016 17.11.2016 15.12.2016 15.11.2016 0.34 Kvartal
#TRV 09.12.2016 09.12.2016 30.12.2016 07.12.2016 0.67 Kvartal
#UBS 06.04.2016 13.05.2016 17.05.2016 12.05.2016 0.2612 Godinu dana
#UL 14.10.2016 28.10.2016 07.12.2017 26.10.2016 0.3546 Kvartal
#UPS 03.11.2016 14.11.2016 30.11.2016 09.11.2016 0.78 Kvartal
#UTX 12.10.2016 18.11.2016 10.12.2016 16.11.2016 0.66 Kvartal
#V 17.10.2016 18.11.2016 06.12.2016 16.11.2016 0.165 Kvartal
#VZ 01.12.2017 10.01.2017 01.02.2017 06.01.2017 0.5775 Kvartal
#WFC 25.10.2016 04.11.2016 01.12.2016 02.11.2016 0.38 Kvartal
#WMT 18.02.2016 09.12.2016 03.01.2017 07.12.2016 0.5 Kvartal
#XOM 26.10.2016 10.11.2016 09.12.2016 08.11.2016 0.75 Kvartal