Видове суров петрол

Брент (Сорт Брент) - сорт петрол, който е бенчмарк в производството, добиван в Северно Море. Името на сорта идва от минно поле в Северно море, открито през 1970. Всъщност смесите от суров петрол могат да се нарекът Брент, Осенберг и Фортис между бреговете на Норвегия и Шотландия. Брент е един от най-търгуваните видове петрол на световните борси. Цената на петролът сорт Брент е основна при ценообразуването от 1971 от когато заема около 40% от сортовете петрол по целия свят особено при руския петрол в Урал. Ето защо този сорт е бенчмарк. Цената на петрола бе 1 долар/барел по-ниска от цената на WTI и с 1 долар/барел по-висока от така наречената "Референтна кошница на суровия петрол на ОПЕК" за кисело-суровия петрол. Въпреки това тази тарифа се променя през 2007 и петролът сорт Брент се котира с WTI премия. В днешно време се обсъждат основанията за по-нататъшното използване на петрола сорт Брент като основа за определяне на цените на световния пазар. Това се дължи главно на по-слабото производство на суров петрол в Северно море, което води до намаляването на ликвидността и смут при определяне на цените.

Урал - сорт кисело суров петрол (със съдържание на сяра около 1.3%), който представлява сурова петролна смес, произвеждана в автономната провинция на Татарстан - Ханти-Мансийк. Основните производители на петрол в Урал са следните компании: "Руснефт", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Газпромнефт", "ТНК-ВР и "Татнефт". Цената на руския петрол се определя при дисконтиране на цената на Брент, тъй като руския петрол се смята за по-нискокачествен поради високото съдържание на сяра и твърди циклични карбохидрати. В последно време в Русия се взимат мерки за повишаване на качеството на на нефта в Урал чрез изключването на киселия татарски нефт (в Република Татарстан ще се построят нови мощности за дистилиране на бензин от местния петрол.) Западно-сибирският нефт е приемливо качество. В чужбина е познат като Сибирски Лайт сорт. В русия, фючърсен контракт се търгува за петрола от Урал на FORTS пазара и стоковата борса RTS.

WTI (West Texas Intermediate) - вид петрол, произвеждан в Тексас (САЩ), като сърържанието му е 40° API, съдържанието на сяра - 0,4-0,5 %, основно се използва за производство на бензин и затова този сорт се радва на високо търсене, особено в САЩ и Китай.

Участниците на пазара на петрол

Петролни производители
Суровият петрол достига на пазара най-вече от петролодобивните компании, които могат да бъдат малки фирми или големи корпорации. Разбира се влиянието на дадена компания на пазара зависи от обема на доставения петрол. Следователно останалите пазарни участници внимателно следят дейността и на производителите на злато.

Промишленост

Тук могат да участват промишлени предприятия от всички икономически сектори, петролни рафинерии и преработващи предприятия. Тази схема се нарича вертикално интегрирана структура. Подобни компании произвеждат суров петрол, преработват го до краен продукт (бенин, гориво и др.), но го разпространяват в собствените си търговски вериги.

Пазарите на стоки и суров петрол

В някои страни, на най-големите пазари имаотделни сектори, които се занимават специално с нефт.

Инвеститори

We invite you to start trading with No Deposit Bonus