По-долу ще намерите таблицата за дивиденти, съдържаща информация за следващата дата за начисляване на дивиденти за всеки инструмент на NYSE груп. Дивидентите посочени в определената колона ще бъдат начислени за всяка позиция на #CFD инструмент, която не е затворена преди датата на плащане.

Пример за изчисление на дивиденти:

Комитетът на директорите на Майкрософт (MSFT) обявява раздаването на четиримесечни дивиденти в размер на $0.130 за акция на 10-ти Юни:

* Предишна дата - 08.18.2009;
* Дата на записване - 08.20.2009;
* Дата за изплащане - 10.09.2009.

Размерът на дивидентите за сделка в размер на 1 лот ще бъде 100 x 0.130 = 13 USD.
Ако държите открита къса позиция в размер на 1 лот (100 акции) към 18 Април, 13 USD ще бъдат удържани. Ако имате отворена дълга позиция в размер на 1 лот - 13 USD ще бъдат добавени. Удържанията ще бъдат осъществени в деня на провеждане на записването.

Калкулатор за дивиденти


Символ Обем(лотове) Количество Дивидент Следваща дата
     
Количество Дивидент Следваща дата
     

Изчисли

Тикер Дата на декларация Дана на запис Дата на плащане Предишна дата Стойност Период
#AA 29.09.2016 11.11.2016 25.11.2016 08.11.2016 0.09 Тримесечие
#AAPL 31.01.2017 13.02.2017 16.02.2017 09.02.2017 0.57 Тримесечие
#AIG 14.02.2017 15.03.2017 29.03.2017 13.03.2017 0.32 Тримесечие
#AXP 22.11.2016 06.01.2017 10.02.2017 04.01.2017 0.32 Тримесечие
#BA 12.02.2017 10.02.2017 03.03.2017 08.02.2017 1.42 Тримесечие
#BAC 26.01.2017 03.03.2017 31.03.2017 01.03.2017 0.075 Тримесечие
#BK 19.01.2017 31.01.2017 10.02.2017 27.01.2017 0.19 Тримесечие
#BHP 27.02.2017 10.03.2017 28.03.2017 08.03.2017 0.8 6 месеца
#C 25.01.2017 06.02.2017 24.02.2017 02.02.2017 0.16 Тримесечие
#CAT 14.12.2016 20.01.2017 18.02.2017 18.01.2017 0.77 Тримесечие
#CHL 11.08.2016 01.09.2016 11.10.2016 30.08.2016 0.8639 6 месеца
#CMCSA 26.01.2017 05.04.2017 26.04.2017 03.04.2017 0.1575 Тримесечие
#CSCO 15.02.2017 06.04.2017 26.04.2017 04.04.2017 0.29 Тримесечие
#CVX 25.01.2017 16.02.2017 10.03.2017 14.02.2017 1.08 Тримесечие
#DD 27.01.2017 15.02.2017 14.03.2017 13.02.2017 0.38 Тримесечие
#DIS 30.11.2016 12.12.2016 11.01.2017 08.12.2016 0.78 Годишен
#F 10.01.2017 20.01.2017 01.03.2017 18.01.2017 0.15 Тримесечие
#FCX 30.09.2015 15.10.2015 02.11.2015 13.10.2015 0.05 Тримесечие
#FDX 17.02.2017 13.03.2017 03.04.2017 09.03.2017 0.4 Тримесечие
#GE 10.02.2017 27.02.2017 25.04.2017 23.02.2017 0.24 Тримесечие
#GILD 07.02.2017 16.03.2017 30.03.2017 14.03.2017 0.52 Тримесечие
#GS 17.01.2017 02.03.2017 30.03.2017 28.02.2017 0.65 Тримесечие
#HAL 08.02.2017 01.03.2017 22.03.2017 27.02.2017 0.18 Тримесечие
#HD 21.02.2017 09.03.2017 23.03.2017 07.03.2017 0.89 Тримесечие
#HON 28.10.2016 18.11.2016 09.12.2016 16.11.2016 0.665 Тримесечие
#HPQ 23.01.2017 08.03.2017 05.04.2017 06.03.2017 0.1327 Тримесечие
#IBM 31.01.2017 10.02.2017 10.03.2017 08.02.2017 1.4 Тримесечие
#INTC 23.03.2017 07.05.2017 01.06.2017 03.05.2017 0.2725 Тримесечие
#IP 10.01.2017 15.02.2017 15.03.2017 13.02.2017 0.4625 Тримесечие
#JNJ 03.01.2017 28.02.2017 14.03.2017 24.02.2017 0.8 Тримесечие
#JPM 21.03.2017 06.04.2017 30.04.2017 04.04.2017 0.5 Тримесечие
#KO 16.02.2017 15.03.2017 03.03.2017 13.03.2017 0.37 Тримесечие
#KHC 15.02.2017 03.03.2017 17.03.2017 01.03.2017 0.6 Тримесечие
#MA 07.02.2017 07.04.2017 09.05.2017 05.04.2017 0.22 Тримесечие
#MCD 26.01.2017 01.03.2017 15.03.2017 27.02.2017 0.94 Тримесечие
#MDLZ 03.02.2017 31.03.2017 13.04.2017 29.03.2017 0.19 Тримесечие
#MMM 07.02.2017 17.02.2017 12.03.2017 15.02.2017 1.175 Тримесечие
#MO 15.03.2017 15.03.2017 10.04.2017 13.03.2017 0.61 Тримесечие
#MON 27.01.2017 07.04.2017 28.04.2017 05.04.2017 0.54 Тримесечие
#MRK 22.11.2016 15.12.2016 09.01.2017 13.12.2016 0.47 Тримесечие
#MRVL 16.03.2017 04.04.2017 20.04.2016 31.03.2017 0.06 Тримесечие
#MS 17.01.2017 31.01.2017 15.02.2017 27.01.2017 0.2 Тримесечие
#MSFT 30.11.2016 16.02.2017 09.03.2017 24.02.2017 0.39 Тримесечие
#NKE 16.02.2017 06.03.2017 03.04.2017 02.03.2017 0.18 Тримесечие
#ORAN 02.03.2017 09.06.2017 06.07.2016 07.06.2017 0.4227 6 месеца
#ORCL 15.03.2017 12.04.2017 26.04.2017 10.04.2017 0.19 Тримесечие
#PBR 20.03.2014 07.04.2014 07.04.2014 03.04.2014 0.4439 Не е зададен
#PEP 02.02.2017 03.03.2017 31.03.2017 01.03.2017 0.7525 Тримесечие
#PFE 12.12.2016 03.02.2017 01.03.2017 01.02.2017 0.32 Тримесечие
#PG 10.01.2017 20.01.2017 15.02.2017 18.01.2017 0.6695 Тримесечие
#POT 25.01.2017 31.03.2017 02.05.2017 29.03.2017 0.10 Тримесечие
#QCOM 12.01.2017 01.03.2017 22.03.2017 27.02.2017 0.53 Тримесечие
#SBUX 26.01.2017 09.02.2017 24.02.2017 07.02.2017 0.25 Тримесечие
#SNDK 22.07.2015 03.08.2015 25.08.2015 30.07.2015 0.3 Тримесечие
#SPY 16.03.2017 21.03.2017 28.04.2017 17.03.2017 1.0331 Тримесечие
#T 22.10.2016 10.01.2017 01.02.2017 06.01.2017 0.49 Тримесечие
#TEVA 14.02.2017 02.03.2017 20.03.2017 28.02.2017 0.289 Тримесечие
#TRI 08.02.2017 23.02.2017 15.03.2017 21.02.2017 0.345 Тримесечие
#TRV 24.01.2017 10.03.2017 31.03.2017 08.03.2017 0.67 Тримесечие
#UBS 27.01.2017 09.05.2017 10.05.2017 08.05.2017 0.6005 Година
#UL 31.01.2017 10.02.2017 15.03.2017 08.02.2017 0.3439 Тримесечие
#UPS 08.02.2017 21.02.2017 08.03.2017 16.02.2017 0.83 Тримесечие
#UTX 06.02.2017 17.02.2017 10.03.2017 15.02.2017 0.66 Тримесечие
#V 31.01.2017 17.02.2017 07.03.2017 15.02.2017 0.165 Тримесечие
#VZ 03.03.2017 10.04.2017 01.05.2017 06.04.2017 0.5775 Тримесечие
#WFC 24.01.2017 03.02.2017 01.03.2017 01.02.2017 0.38 Тримесечие
#WMT 21.02.2017 10.03.2017 03.04.2017 08.03.2017 0.51 Тримесечие
#XOM 25.01.2017 10.02.2017 10.03.2017 08.02.2017 0.75 Тримесечие

We invite you to start trading with No Deposit Bonus